fbpx

Educational philosophy

15/05/2018 CMS Edu

Triết lý giáo dục của CMS Edu là sự kết hợp giữa giáo dục xây dựng nền tảng và giáo dục nâng cao chuyên sâu dành cho các học sinh tài năng.

Giáo dục xây dựng nền tảng: Nhấn mạnh vào quá trình tự khám phá kiến thức của học sinh.
Giáo dục toán học: Nhấn mạnh vào các kỹ năng giải quyết vấn đề
Giáo dục tài năng: Nhấn mạnh vào các phương pháp “tăng tốc”, “làm giàu kiến thức” và năng lực tư duy sáng tạo đối với từng học sinh.