fbpx

Triết lý giáo dục

28/03/2018 CMS Edu

Triết lý giáo dục của CMS Edu là sự kết hợp giữa học thuyết toán học kiến tạo và giáo dục nâng cao dành cho các học sinh tài năng.

  • Giáo dục kiến tạo: Nhấn mạnh vào quá trình tự khám phá kiến thức.
  • Giáo dục toán học: Nhấn mạnh vào các kỹ năng giải quyết vấn đề
  • Giáo dục tài năng: Nhấn mạnh vào các phương pháp “tăng tốc” và “làm giàu” đối với từng học sinh và nhấn mạnh vào năng lực tư duy sáng tạo.