fbpx

CMS toàn cầu

28/03/2018 CMS Edu

CMS Edu đã nỗ lực cạnh tranh và kết nối với các khu vực phát triển khác như Hoa Kỳ và châu Âu. Các học liệu và chương trình giáo dục được thiết kế cho những học sinh tài năng đã được chứng nhận là hiệu quả đối với các học sinh ở cấp độ cao hơn và sẽ được lưu hành ở Hoa Kỳ và Châu Âu. Hiện nay CMS đã có mặt tại các nước như Trung Quốc, Thái Lan, Mexico, Việt Nam…