Bright I.G

05/04/2018 CMS Edu

Xây dựng nền tảng toán học qua các hoạt động trải nghiệm. Chương trình tập trung mạnh vào các hoạt động buộc học sinh phải tư duy. Với nỗ lực giúp trẻ thích thú với toán học, Bright IG được phát triển nhằm hỗ trợ kỹ năng quan sát, tăng mức độ tập trung của học sinh ở cấp giáo dục đầu tiểu học.

 

Mục tiêu:

  • Toán học phát triển trí thông minh đa dạng.
  • Hỗ trợ phát triển: Khả năng quan sát, phân tích, tư duy logic, sáng tạo, tập trung, làm việc nhóm và hình thành thói quen học tập.

Đặc điểm:

  • Toán học lý thú
  • Toán học giúp tăng cường tư duy loại suy
  • Xây dựng khung kỹ năng tư duy cho học sinh tiểu học
  • Phát triển kỹ năng số học và tính toán sáng tạo
  • Xây dựng thói quen học tập với sách bài tập

Độ tuổi: Lớp 1, 2
Kết cấu chương trình: 6 cấp độ

Hỗ trợ trực tuyến
Mời bạn để lại thông tin trước khi được hỗ trợ.