Black Hole

05/04/2018 CMS Edu

Chương trình Black Hole được thiết kế nhằm phát triển các kỹ năng tư duy logic chuyên sâu của học sinh thông qua các hoạt động toán học đa dạng dựa trên kỹ năng tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề.

Mục tiêu:

  • Giúp trẻ hiểu sâu hơn về các khái niệm toán học cơ sở theo tiêu chuẩn CCSS, chú trọng vào tính thực tiễn và khả năng ứng dụng cho nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống.
  • Hỗ trợ phát triển: Tư duy phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề, sáng tạo, phân tích, tổng hợp, làm việc nhóm và xây dựng nguyên tắc toán học theo giai đoạn.

Đặc điểm:

  • Khái niệm toán học theo tiêu chuẩn
  • Xây dựng các chủ đề toán học đa dạng
  • Các bài học được sắp xếp theo cấu trúc xoắn ốc nhằm tăng mức độ hứng thú
  • Chú trọng vào tính thực tiễn và khả năng ứng dụng cho nhiều vấn đề khác nhau

Độ tuổi: Lớp 2-5
Kết cấu chương trình: 14 cấp độ

Đăng kí ngay Lịch học  Bố cục buổi học

Hỗ trợ trực tuyến
Mời bạn để lại thông tin trước khi được hỗ trợ.